/IMAGINE

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở ra một cánh cửa mới cho lĩnh vực nghệ thuật, đưa đến sự xuất hiện của các tác phẩm độc đáo và đa dạng. Các tác phẩm từ trí tuệ nhân tạo đã mở ra một trải nghiệm mới với cách chúng ta nhìn nhận về ngyệ thuật, chúng thúc đẩy sự đổi mới trong kết hợp giữa máy móc và con người trong sáng tạo nghệ thuật cũng như trang trí nhà cửa. Chúng tôi đã thử lựa chọn một vài tác phẩm trong trải nghiệm "prompt" của mình để gợi nhớ chúng ta về những ngày đầu nghệ thuật từ AI dần trở nên đại chúng hơn.

 COSMIC ENERGY 01  COSMIC ENERGY 01
CHỈ TỪ: 340,000đ

COSMIC ENERGY 01

CHỈ TỪ: 340,000đ

 COSMIC ENERGY 02  COSMIC ENERGY 02
CHỈ TỪ: 340,000đ

COSMIC ENERGY 02

CHỈ TỪ: 340,000đ

 COSMIC ENERGY 03  COSMIC ENERGY 03
CHỈ TỪ: 340,000đ

COSMIC ENERGY 03

CHỈ TỪ: 340,000đ

 COSMIC ENERGY 04  COSMIC ENERGY 04
CHỈ TỪ: 340,000đ

COSMIC ENERGY 04

CHỈ TỪ: 340,000đ

 COSMIC ENERGY 05  COSMIC ENERGY 05
CHỈ TỪ: 340,000đ

COSMIC ENERGY 05

CHỈ TỪ: 340,000đ

 THE ENERGY I  THE ENERGY I
CHỈ TỪ: 2,700,000đ

THE ENERGY I

CHỈ TỪ: 2,700,000đ

 THE ENERGY II  THE ENERGY II
CHỈ TỪ: 2,700,000đ

THE ENERGY II

CHỈ TỪ: 2,700,000đ

 THE ENERGY III  THE ENERGY III
CHỈ TỪ: 2,700,000đ

THE ENERGY III

CHỈ TỪ: 2,700,000đ